Yêu cầu tạo việc làm đối với nhà đầu tư EB-5 - Cổng thông tin đầu tư định cư quốc tế

Yêu cầu tạo việc làm đối với nhà đầu tư EB-5

0 61

Yêu cầu tạo việc làm đối với nhà đầu tư EB-5

Thị thực nhà đầu tư Hoa Kỳ (EB-5) được giám sát bởi Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) theo Chương trình Nhà đầu tư EB-5. Thị thực EB-5 là thị thực ưu tiên thứ năm dựa trên việc làm.

Để có được thị thực đầu tư tại Hoa Kỳ, một doanh nhân hoặc nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể, chẳng hạn như đầu tư 500.000 đô la hoặc 1 triệu đô la (tùy thuộc vào địa điểm) vào doanh nghiệp của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, khoản đầu tư EB-5 phải tạo ra tối thiểu 10 vị trí toàn thời gian cho công nhân ở Hoa Kỳ đủ điều kiện. Việc tạo ra công việc phải xảy ra trước khi nhà đầu tư nộp hồ sơ I-526 của họ, hoặc nó phải được chứng minh, thông qua một kế hoạch kinh doanh, rằng công việc sẽ được tạo ra trong thời gian thường trú có điều kiện hai năm của nhà đầu tư. Các công việc phải được duy trì trong suốt thời gian thường trú có điều kiện hai năm, cho đến khi nộp đơn I-829 để loại bỏ các điều kiện.

Công việc tạo ra trong các dự án EB-5 được định nghĩa là trực tiếp, gián tiếp hoặc phát sinh thêm. Trong một số trường hợp, đương đơn xin thị thực EB-5 có thể phải chứng minh rằng vốn EB-5 dẫn đến việc thực hiện các công việc trực tiếp của nhân viên làm việc trực tiếp trong doanh nghiệp mà khoản đầu tư đã được thực hiện.

Yêu cầu tạo việc làm cho các dự án Trung tâm khu vực và đầu tư trực tiếp

Trung tâm khu vực EB-5 được thành lập theo Chương trình thí điểm đầu tư nhập cư vào năm 1992. Trung tâm khu vực là đơn vị kinh tế được USCIS cho phép tính cả công việc trực tiếp và gián tiếp theo yêu cầu tạo việc làm theo chương trình EB-5.

Trung tâm khu vực có thể là một thực thể tư nhân hoặc công để cải thiện năng suất của một khu vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng đầu tư vốn trong nước và tăng việc làm. Các trung tâm khu vực phải được chỉ định bởi USCIS. USCIS có các tiêu chí cụ thể cho việc chỉ định trung tâm khu vực, ví dụ như thông qua các mô hình kinh tế, cách vốn EB-5 tạo việc làm và đề xuất về cách trung tâm khu vực tác động tích cực đến khu vực hoặc nền kinh tế Mỹ.

Một trong những lợi ích của việc đầu tư thông qua Trung tâm khu vực EB-5 là khả năng tính các công việc gián tiếp và gây ra, cũng như các công việc trực tiếp, hướng tới các yêu cầu tạo việc làm cho đầu tư EB-5.

Mặt khác, đầu tư EB-5 vào các thực thể thương mại khác với các trung tâm khu vực phải tạo ra 10 công việc trực tiếp toàn thời gian trong doanh nghiệp nhận được khoản đầu tư.

Công việc trực tiếp

Việc làm trực tiếp (direct job) là những việc làm của những nhân viên toàn thời gian, được thuê mướn chính thức bởi doanh nghiệp hoặc tổ chức được đầu tư vào. Điều này có nghĩa là vị trí cung cấp ít nhất 35 giờ làm việc mỗi tuần cho một nhân viên tại doanh nghiệp mà khoản đầu tư đã được thực hiện.

Công việc gián tiếp

Việc làm gián tiếp (indirect job) là những việc làm tại những doanh nghiệp khác, được tạo ra để hỗ trợ trực tiếp hoạt động của doanh nghiệp được đầu tư vào.Các công việc gián tiếp thường được tạo ra trong các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa cho dự án EB-5

Công việc phát sinh thêm

Công việc phát sinh thêm là những công việc được tạo ra trong cộng đồng nơi có trung tâm khu vực. Sự gia tăng chi tiêu của các công nhân tham gia vào các dự án EB-5 trong cộng đồng là do việc tạo ra các công việc phát sinh thêm.

Nhân viên đủ điều kiện

USCIS định nghĩa một nhân viên đủ điều kiện là cá nhân có giấy phép làm việc tại Hoa Kỳ. Một nhân viên đủ điều kiện có thể là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân. Nhân viên đủ điều kiện có thể bao gồm những người tạm ngưng bị trục xuất và hiện đang sống tại Hoa Kỳ, cư dân có điều kiện, người tị nạn và người di trú. Những cá nhân không đủ điều kiện để tính là công việc do đầu tư EB-5 tạo ra bao gồm: cá nhân không được phép làm việc tại Hoa Kỳ, doanh nhân nước ngoài xin visa EB-5, gia đình của nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm vợ / chồng và con cái) và công dân nước ngoài sống ở Hoa Kỳ với tình trạng không di dân (bao gồm cả H-1B).

Kinh doanh gặp khó khăn

USCIS lưu ý rằng những người nộp đơn EB-5 chỉ có thể đếm các công việc được đảm bảo có thể tồn tại trong một doanh nghiệp gặp khó khăn.

Một doanh nghiệp gặp khó khăn được định nghĩa là một doanh nghiệp đã trải qua một mất mát ròng và đã tồn tại trong một khoảng thời gian tối thiểu là hai năm. Mất ròng phải xảy ra trong khoảng thời gian từ 12 đến 24 tháng trước ngày ưu tiên trên đơn I-526 của người nộp đơn EB-5. Ngoài ra, khoản lỗ phải bằng tối thiểu 20% giá trị của doanh nghiệp trước khi xảy ra tổn thất.

 

 

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...