USCIS Công bố Bản cập nhật cho Hướng dẫn Chính sách EB-5 liên quan đến Trung tâm vùng - Cổng thông tin đầu tư định cư quốc tế

USCIS Công bố Bản cập nhật cho Hướng dẫn Chính sách EB-5 liên quan đến Trung tâm vùng

0 152

Vào đầu ngày 24 tháng 8, Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã thông báo rằng cơ quan này đang yêu cầu công chúng cho ý kiến về Chính sách của USCIS về khu vực địa lý của trung tâm vùng, yêu cầu mở rộng khu vực địa lý và cách mà yêu cầu này ảnh hưởng đến việc gửi form I-526.

Hướng dẫn chính sách USCIS là kho lưu trữ trực tuyến cho các chính sách nhập cư của USCIS. Hướng dẫn chính sách USCIS cuối cùng sẽ thay thế Sổ tay hướng dẫn thực địa của Cơ quan giám sát (AFM), website Ghi nhớ chính sách nhập cư của USCIS và các kho lưu trữ chính sách khác.

Từ Thông báo này:

USCIS đang cập nhật hướng dẫn trong Hướng dẫn chính sách của USCIS về khu vực địa lý của trung tâm vùng, yêu cầu mở rộng khu vực địa lý và các yêu cầu đó ảnh hưởng như thế nào đến việc gửi các mẫu đơn I-526. Thông báo chính sách có sẵn tại đây:

Tập 6: Người nhập cư, Phần G, Nhà đầu tư (Thời hạn góp ý: 9-9-2018)

Truy cập trang Hướng dẫn chính sách để đi đến trang “Nhận xét” để biết thêm thông tin về đánh giá và nhận xét của các bên liên quan.

Các chính sách chính nổi bật bao gồm:

  • Làm rõ rằng USCIS xem xét liệu một phương pháp kinh tế có hợp lý để chứng minh rằng khu vực địa lý của một trung tâm vùng đang bị giới hạn hay không, bao gồm giả định về tác động địa lý của dự án có hợp lý hay không.
  • Giải thích rằng khu vực địa lý của một trung tâm vùng phải bị hạn chế, tiếp giáp và phù hợp với mục đích tập trung đầu tư gộp vào các khu kinh tế được xác định.
  • Khẳng định rằng việc sửa đổi Biểu mẫu I-924 phải được đệ trình và phê duyệt để mở rộng khu vực địa lý của trung tâm vùng cho các yêu cầu được thực hiện vào hoặc sau ngày 22 tháng 2 năm 2017
  • Làm rõ cách USCIS xét xử các bản kiến nghị mẫu I-526 có liên quan đến trung tâm vùng nơi trung tâm vùng đã yêu cầu mở rộng khu vực địa lý của khu vực.
  • Giải thích rằng USCIS coi sự thay đổi trong liên kết trung tâm vùng là một thay đổi quan trọng trong trường hợp thay đổi diễn ra sau khi Mẫu đơn I-526 đã được đệ trình.

Source: iiusa.org

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...