Thị thực EB-5 năm 2018 theo quốc gia

Thị thực EB-5 năm 2018 theo quốc gia

0 173

Vào ngày 7 tháng 1 năm 2019, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã công bố báo cáo của Văn phòng Visa 2018 tại Bảng V Phần 3 về việc đưa ra một báo cáo số lượng thị thực do quốc gia cấp cho ưu tiên về vấn đề việc làm trong năm tài chính 2018.

Nội dung chủ yếu trong bản báo cáo năm tài chính 2018 đó là việc gia tăng số lượng thị thực EB5 được cấp cho những người nộp đơn được sinh ra bên ngoài Trung Quốc

 Tính đến thời điểm đầu của chương trình EB5 thì số lượng visa là tương đối ít. Và số lượng chỉ thực sự gia tăng khi có sự  gia tăng của lãi suất chương trình EB5 tại Trung Quốc sau năm 2008.

Sau đó, số lượng nhà đầu tư đến từ Trung Quốc ngày càng tăng và chiếm đa số thị thực trong tổng số thị thực số lượng thị thực EB-5 có thể phát hành đạt mức trần: hạn ngạch hàng năm khoảng 10.000 thị thực.

Kể từ khi mức trần đó đạt được vào năm tài chính 2014, không có chỗ cho EB-5 phát triển – Trung Quốc và phần còn lại của thế giới phải đấu tranh với nhau để có thị thực hàng năm. Số lượng thị thực EB-5 giảm cho các ứng viên sinh ra ở Trung Quốc kể từ năm 2014, điều này không phản ánh nhu cầu giảm từ Trung Quốc, hay làm tăng nhu cầu từ các quốc gia khác.

Thị thực EB-5 năm 2018 theo quốc giaThông qua bảng số liệu của năm tài chính 2018 chúng ta có thể thấy được sự gia tăng rõ rệt không chỉ trong tổng số người nộp đơn từ bên ngoài Trung Quốc, mà còn ở một số quốc gia cung cấp cho những người nộp đơn đó, và mỗi quốc gia có số lượng ứng viên tương đối lớn.

Các nhà đầu tư EB-5 khá quan tâm đến điều này, bởi vì nó giúp xác định phạm vi và độ sâu của tiềm năng thị trường bên ngoài Trung Quốc.

Các nhà đầu tư gốc Trung Quốc quan tâm đến vấn đề này, bởi vì thời gian chờ đợi trong tương lai của họ phụ thuộc vào bản chất của nhu cầu ngoài Trung Quốc

Báo cáo của Văn phòng Visa đã cho biết số lượng thẻ xanh được cấp cho thường trú nhân có điều kiện. Để theo dõi số visa trở lại chi tiết của nhà đầu tư, cần phải tính đến thời gian giữa đầu tư và cấp visa (khoảng 1 đến 5 năm tùy thuộc vào nguồn gốc nhà đầu tư và thời gian xử lý I-526) và số lượng thị thực cho mỗi nhà đầu tư (khoảng trung bình 3 năm).

Báo cáo của Văn phòng Visa chỉ phản ánh trực tiếp nhu cầu đối với các quốc gia được cấp không quá 700 thị thực (tức là thấp hơn giới hạn 7% mỗi quốc gia).

Đối với các quốc gia vượt quá giới hạn, số lượng thị thực được cấp không phải là số lượng họ yêu cầu, mà là số lượng họ có thể nhận được.

Trong năm tài chính 2018, Việt Nam đã nhận được 7% tổng số thị thực EB-5 theo giới hạn của mỗi quốc gia, bất kể có bao nhiêu người Việt Nam đã sẵn sàng nộp đơn và Trung Quốc đã nhận được 48% tổng số thị thực vì đó là số visa còn lại mà các nước khác chưa sử dụng.

Mặt khác, Ấn Độ vẫn nằm dưới mức trần của mỗi quốc gia trong năm tài chính 2018, do đó, thị thực 585 của nó phản ánh trực tiếp số lượng người nộp đơn trong năm tài chính 2018 (tăng hơn ba lần so với năm trước).

Tuy nhiên các bạn cần lưu ý, thời gian xử lý I-526 kéo dài có nghĩa là sự gia tăng các đơn xin thị thực Ấn Độ trong năm tài chính 2018 phản ánh sự gia tăng các khoản đầu tư từ Ấn Độ xảy ra 1-2 năm trước.

Để hiểu rõ hơn về xu hướng nhu cầu gần đây, các bạn có thể xem lại nhật ký của I-526 đang chờ xử lý theo quốc gia và cơ sở dữ liệu ưu tiên USCIS được công bố vào tháng 10 năm 2018.

Thị thực EB-5 năm 2018 theo quốc giaDự kiến ​số lượng thị thực tăng lên liên quan đến đầu tư EB-5 trực tiếp, nhưng điều đó đã không hoàn toàn đúng so với thời điểm hiện nay. Đầu tư của trung tâm khu vực chiếm 94% thị thực EB-5 được cấp trong năm tài chính 2018, so với 93% trong năm 2017 và 91% trong năm 2016.

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...