Tài trợ tranh tụng - Giải pháp tiềm năng cho các nhà đầu tư EB-5 bị lừa đảo - Cổng thông tin đầu tư định cư quốc tế

Tài trợ tranh tụng – Giải pháp tiềm năng cho các nhà đầu tư EB-5 bị lừa đảo

Đầu tư nhập cư EB-5

0 93

Tài trợ tranh tụng – Giải pháp tiềm năng cho các nhà đầu tư EB-5 bị lừa đảo

Các nhà đầu tư EB-5 có tiền đã bị mất trong các dự án thất bại hoặc gặp khó khăn phải đối mặt với nhiều quyết định và thực tế khó khăn. Đầu tiên và quan trọng nhất, các nhà đầu tư EB-5 phải thừa nhận thực tế rõ ràng rằng tiền của họ, và lợi ích nhập cư mong muốn của họ, sẽ không đến với họ sớm. Khi thực tế đó đã xảy ra, các nhà đầu tư EB-5 bị thất bại sau đó phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn khi tìm kiếm công lý từ một tòa án ở Hoa Kỳ hoặc có lẽ ở nơi khác nếu tiền đã bị tiêu tan ở nước ngoài không đúng cách. Với quyết định tìm kiếm cứu trợ thông qua các tòa án, nhiệm vụ rất căng thẳng của các nhà đầu tư EB-5 là vừa phải chọn luật sư truy tố vụ kiện và vừa phải thương lượng cách để trả tiền các dịch vụ của họ.

Thông thường, việc lựa chọn luật sư được thúc đẩy bởi các mối quan hệ cá nhân với những người ở Hoa Kỳ có thể biết luật sư trong khu phố của họ, nhưng không biết liệu luật sư đó có nguồn lực để truy tố trường hợp phức tạp như vậy không. Chỉ bằng ví dụ, một bản kiến nghị I-526 của nhà đầu tư trung bình có hơn 8.000 trang. Nhân số đó với 50 hoặc thậm chí 100 sẽ tạo ra một ngân hàng tài liệu trên 400.000 trang trở lên. Sau đó, có tính đến sự phức tạp của EB-5 cung cấp tài liệu, e-mail và thư từ khác, và luật sư phải đối mặt với không chỉ việc quản lý lợi ích của nhiều nhà đầu tư mà còn hơn 1 triệu trang tài liệu. Các vấn đề phức tạp hơn nữa là các vấn đề pháp lý trong gian lận EB-5 rất phức tạp và đòi hỏi kỹ năng và chuyên môn trong việc soạn thảo tài liệu nhằm giải quyết các luật chứng khoán và luật gian lận phức tạp tại Hoa Kỳ. Và thậm chí trong những việc trên còn không bao gồm khả năng đối phó với việc bố trí bất động sản hoặc nỗ lực để bảo tồn lợi ích nhập cư.

Tóm lại, các trường hợp gian lận EB-5 nói chung không phù hợp cho người hành nghề luật ở Hoa Kỳ. Tư vấn có kinh nghiệm không chỉ cần có kiến thức và chuyên môn để đạt được một kết quả thuận lợi, mà còn là nguồn lực để quản lý lượng thông tin lớn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư EB-5 bị lừa đảo thường do dự làm việc với các công ty luật ở Hoa Kỳ với chiều sâu và chuyên môn để xử lý các trường hợp của họ. Lý do chính là vì không đủ tiền. Các nhà đầu tư EB-5 bị lừa đảo thường không muốn thanh toán luật sư tại Hoa Kỳ theo giờ, mà đây thường là hoạt động kinh doanh được chấp nhận giữa các công ty luật có chiều sâu và kinh nghiệm. Thay vào đó, nhiều nhà đầu tư EB-5 bị lừa đảo thườngthuê các tư vấn ít kinh nghiệm, thiếu các nguồn lực cần thiết trên cơ sở “dự phòng”, nghĩa là luật sư được trả một phần trăm tiền thu hồi như phí pháp lý của họ mà không có tiền mặt. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng có thể không chỉ không trả phí pháp lý cho luật sư hay những người khác, mà còn không nhận được kết quả tốt.

Nhiều công ty luật ở Hoa Kỳ có chiều sâu và kinh nghiệm để xử lý các trường hợp EB-5 đã nhận ra những vấn đề duy nhất phải đối mặt với các nhà đầu tư EB-5 bị lừa đảo. Có một giải pháp cho vấn đề này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư EB-5 bị lừa đảo được làm việc với  các công ty luật có kinh nghiệm mà không cần các nhà đầu tư đó chi tiêu thêm tiền. Giải pháp này được gọi là “tài trợ tranh tụng.” Tài trợ tranh tụng đã được sử dụng ở châu Âu trong nhiều năm, nhưng gần đây đã trở nên nổi bật ở Hoa Kỳ. Một “nhà tài trợ tranh tụng”, có thể là một công ty chuyên môn hoặc quỹ đầu tư, sẽ trả cho công ty luật lệ phí hàng giờ của mình thay mặt cho các nhà đầu tư chọn tranh tụng. Đổi lại để trả các khoản phí theo giờ của công ty luật, nhà tài trợ kiện tụng nhận được một khoản phí dự phòng tương đương với các khoản thu hồi của nhà đầu tư. Hầu hết các nhà tài trợ kiện tụng tại Hoa Kỳ tìm kiếm các khoản phí dự phòng ít nhất 40% số tiền thu hồi và đôi khi nhiều hơn. Những người ở châu Âu, chủ yếu là London, có thể có mức độ linh hoạt và nhu cầu khác nhau đối với các vấn đề ở Hoa Kỳ và thường tìm kiếm các vấn đề có tiềm năng trả lại từ các tòa án bên ngoài Hoa Kỳ. Trong trường hợp gian lận EB-5 liên quan đến bất động sản, nhà tài trợ tranh tụng tìm kiếm không chỉ trở lại thông qua việc thu hồi vốn mà còn thông qua việc bố trí dự án thất bại. Trong những trường hợp như vậy, các nhà đầu tư EB-5 bị lừa gạt có thể gặt hái những phần thưởng của việc định đoạt tài sản và có thể bảo tồn quyền lợi di trú của họ.

Các nhà đầu tư EB-5 bị lừa gạt nên lưu ý rằng các nhà tài trợ tranh tụng rất có chọn lọc trong các trường hợp mà họ có thể tham gia. Các nhà tài trợ tranh tụng nói chung sẽ yêu cầu tư vấn lành nghề ngay từ đâu để một kế hoạch tranh tụng có thể cho thấy rằng nó đã được đảm nhận và có khả năng thành công. Trong những trường hợp gian lận rõ ràng, một nhà tài trợ kiện tụng cũng có thể yêu cầu xem xét pháp lý các báo cáo ngân hàng và các tài liệu khác trong phạm vi có sẵn. Điều này thường được thực hiện với chi phí của các nhà đầu tư đang tìm kiếm nguồn vốn, nhưng chi phí này tương đối thấp khi so sánh với chi phí pháp lý tiềm năng trên cơ sở từng giờ. Việc kiểm tra pháp y như vậy cũng có thể có giá trị đối với các nhà đầu tư EB-5 bị coi là không có sẵn, vì bất kỳ ai xử lý vụ việc sẽ cần phải có thông tin đó để thực hiện hiệu quả các tuyên bố thực tế trong khiếu nại và các tài liệu khác với đặc thù theo yêu cầu của tòa án Hoa Kỳ.

Quan trọng hơn, nhiều tòa án ở Hoa Kỳ đã xác định rằng các cuộc thảo luận với các nhà tài trợ tranh tụng có thể được bảo mật và không thể phát hiện được trong quá trình xảy ra vụ việc. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư EB-5 bị lừa đảo và tư vấn của họ có thể nói thẳng thắn với các nhà tài trợ kiện tụng để tiết lộ đầy đủ những thách thức và trở ngại tiềm năng để phục hồi.

Trong ngắn hạn, tài trợ kiện tụng cung cấp một phương tiện có giá trị thông qua đó các nhà đầu tư EB-5 bị lừa gạt có thể tối đa hóa cơ hội của họ để thu hồi tiền và có khả năng bảo tồn lợi ích nhập cư. Các nhà đầu tư như vậy nên tìm kiếm các tư vấn mà họ cảm thấy có thể làm công việc tốt nhất cho họ, và với người mà họ có sự thoải mái và tin tưởng. Lời khuyên đó cũng nên áp dụng đối với các lựa chọn tài trợ tranh tụng và công việc cần phải được thực hiện để có được tài trợ. Mặc dù không có bất kỳ sự bảo đảm nào về kết quả của vụ kiện pháp lý, nhưng có thể thuê cố vấn tốt nhất có thể, chắc chắn là một bước mà các nhà đầu tư EB-5 có thể làm các chuyên gia là người ủng hộ họ trong các tòa án ở Hoa Kỳ và các nơi khác.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...