Nhập cư Hoa Kỳ Archives - Cổng thông tin đầu tư định cư quốc tế
Browsing Tag

Nhập cư Hoa Kỳ

Đạo luật cải cách EB-5 mới 2018- Bạn đã biết?

10 điều cần biết về Đạo luật cải cách EB-5 mới Vào ngày 8 tháng 3 năm 2018, một bản dự thảo Luật Đầu tư Di trú EB-5 và Chương trình Cải cách Toàn diện Trung Tâm Vùng (“Đạo luật Cải cách EB-5”) đã được phát hành. Đề xuất mới này tương tự như…

Thị thực nhập cư là gì?

Thị thực nhập cư là gì? Thị thực nhập cư cho phép công dân nước ngoài di cư sang Hoa Kỳ để sống và làm việc mà không có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến thị thực không định cư. Người nhập cư trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ và được cấp thẻ…