30 tháng 9 eb5 Archives - Cổng thông tin đầu tư định cư quốc tế
Browsing Tag

30 tháng 9 eb5

Không có visa EB5 cho tháng 10???

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Cục Lãnh sự đã công bố Bản tin Visa tháng 10 . Danh mục Trung tâm vùng EB-5 đã được liệt kê là "U" có nghĩa là không được phát hành. Ngày hành động (action date) cuối cùng cho danh mục trung tâm…