Nếu nhập cư bị cắt giảm, nền kinh tế Canada sẽ bị kiềm lại - Cổng thông tin đầu tư định cư quốc tế

Nếu nhập cư bị cắt giảm, nền kinh tế Canada sẽ bị kiềm lại

0 197

Do dân số nhỏ và lực lượng lao động già cỗi của Canada, một báo cáo Hội đồng Hội nghị Canada mới đã dự đoán rằng việc loại bỏ nhập cư sẽ có tác động tiêu cực đến nền kinh tế Canada vào năm 2040.

Kareem El-Assal, cộng sự nghiên cứu cấp cao của Hội đồng quản trị cho biết: “Di trú góp phần vào nền kinh tế theo nhiều cách. “Họ sẽ đóng góp cho lực lượng lao động của chúng tôi, nhưng họ cũng sẽ đóng góp về mặt hoạt động kinh tế.”

Theo số liệu năm 2016 của Thống kê Canada, người nhập cư chiếm khoảng 22% dân số Canada. Báo cáo của Hội nghị Hội nghị tiếp tục dự đoán rằng sự tăng trưởng dân số của Canada sẽ được thúc đẩy hoàn toàn bởi những người nhập cư vào năm 2040, so với 71% tăng trưởng dân số bởi số lượng tăng lên của người nhập cư.

Báo cáo xem xét hai kịch bản có thể xảy ra; một là khám phá những tác động tiềm tàng đối với nền kinh tế Canada nên dòng chảy của người nhập cư vào nước dừng lại hoàn toàn, hoặc bị giảm đáng kể; thứ hai là xem xét kết quả nâng mức nhập cư lên một phần trăm, tăng từ 0,8 phần trăm vào năm 2017.

Ngoài việc hỗ trợ hoạt động kinh tế trên toàn quốc, việc đưa những người nhập cư trẻ tuổi và lao động cũng giúp giải quyết vấn đề dân số già cỗi của Canada. Báo cáo nói rằng ở Canada nếu bỏ hoàn toàn chính sách cho người nhập cư thì sẽ có khoảng 26,9% dân số sẽ từ 65 tuổi trở lên vào năm 2040. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế tiềm năng của Canada sẽ chậm từ 1,9% xuống trung bình 1,3% hàng năm khi không có nhập cư.

Tuy nhiên, một chuyên gia đã cảnh báo về việc gia tăng mức độ nhập cư quá nhanh, vì người Canada gốc Canada tiếp tục kiếm tiền từ những người nhập cư trong lực lượng lao động khoảng 20% vào đầu những năm 20 của họ.

Christopher Worswick, một giáo sư tại Đại học Carleton, giải thích rằng trong khi có một số lý do khả thi để gia tăng nhập cư Canada, ông cảnh báo mức tăng quá mạnh, quá nhanh của người nhập cư.

Ông nói rõ rằng trong khi ông tin rằng có “lợi ích to lớn từ người nhập cư”, có nhiều biến để xem xét khi thảo luận về tỷ lệ phần trăm của tổng dân số họ nên bao gồm. Một số trong số này bao gồm các mốc lương dự kiến mà người nhập cư ở Canada dự kiến sẽ gặp trong vài thập kỷ qua mà họ chưa đạt được, và những rủi ro mà tự động hóa đặt ra cho toàn bộ lực lượng lao động của Canada.

“Nếu những chiếc xe tự lái có thực trong vòng 15 năm, đột nhiên cả người lái xe taxi và tài xế Uber sẽ mất việc”, ông nói như một ví dụ. Nếu toàn bộ dân số bị buộc phải mất việc vì tự động hóa, những người nhập cư đến Canada để làm việc có thể sẽ làm tăng thêm số lượng người mới thất nghiệp.

Hơn thế nữa, Worswick lưu ý rằng việc tăng mức nhập cư lên một phần trăm có khả năng thay đổi thành phần của những người nhập cư đến Canada, và tiềm năng của họ để sinh sống các ngành lao động có tay nghề cao của nền kinh tế hiện đang cần tuyển dụng.

Victoria Esses, người đứng đầu Phòng thí nghiệm Esses cho Nghiên cứu Quan hệ Liên nhóm tại Đại học Western, đồng ý với những phát hiện của báo cáo.

“Nếu không có người nhập cư, lực lượng lao động của chúng tôi sẽ co lại. Những người nhập cư đóng góp đáng kể cho lực lượng lao động bởi vì họ đến ở độ tuổi khá trẻ, và họ có nhiều năm làm việc trước đó, ”Esses giải thích.

source: globalnews.ca

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...