Lựa chọn phương thức đầu tư EB-5 - Cổng thông tin đầu tư định cư quốc tế

Lựa chọn phương thức đầu tư EB-5

Đầu tư trụ tiếp và đầu tư trung tâm khu vực

0 37

Tùy chọn đầu tư Visa EB-5

Đầu tư trực tiếp so với đầu tư trung tâm khu vực

Chương trình nhà đầu tư nhập cư — còn được gọi là EB-5 — là một chương trình visa theo đó tình trạng cư trú hợp pháp (LPR)được cấp cho một cá nhân nước ngoài đầu tư một số vốn nhất định trong một doanh nghiệp thương mại mới. Các khoản đầu tư có thể được thực hiện theo một trong hai cách: 1) cá nhân (trực tiếp) hoặc 2) thông qua một trung tâm khu vực được chính phủ phê duyệt.

Tùy chọn đầu tư trực tiếp

Theo phương pháp trực tiếp, cá nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp thay vì thông qua trung gian. Số tiền đầu tư tối thiểu là 1 triệu đô la, trừ khi doanh nghiệp nằm trong khu vực cần thu hút lao động (TEA), trong trường hợp đó, mức đầu tư tối thiểu là 500.000 đô la. Một đặc điểm phân biệt chính của phương pháp trực tiếp là, khi nộp đơn xin thị thực, nhà đầu tư phải chứng minh rằng khoản đầu tư của họ là trực tiếp (chứ không phải gián tiếp) tạo việc làm toàn thời gian cho ít nhất mười nhân viên trong vòng hai năm kể từ khi có sự chấp thuận của thị thực. Công việc trực tiếp là những công việc thực tế và có thể nhận dạng được (nhân viên W-2), và nằm trong doanh nghiệp nhận đầu tư. Ngoài việc đáp ứng yêu cầu tạo việc làm này, các nhà đầu tư trực tiếp cũng phải đáp ứng một số yêu cầu pháp lý khác giống như tất cả các nhà đầu tư EB-5 .

Đầu tư vào trung tâm khu vực

Trong phương pháp trung tâm khu vực, cá nhân nước ngoài đầu tư vào một doanh nghiệp thông qua một trung tâm khu vực được chính phủ phê duyệt. Số tiền đầu tư tối thiểu là $ 1 triệu, hoặc $ 500,000 nếu trung tâm khu vực nằm trong một TEA. Hầu hết nhưng không phải tất cả các trung tâm khu vực đều nằm trong TEA. Không giống như nhà đầu tư trực tiếp, một nhà đầu tư trung tâm khu vực có thể đáp ứng yêu cầu tạo việc làm bằng cách tạo việc làm toàn thời gian trực tiếp hoặc gián tiếp cho ít nhất mười nhân viên trong vòng hai năm kể từ khi có sự chấp thuận của thị thực. Công việc gián tiếp là những công việc được tạo ra một cách hợp lý như là kết quả của việc phân tán các khoản đầu tư của trung tâm khu vực đến các doanh nghiệp thương mại mới có liên kết. Hơn nữa, bởi vì một trung tâm khu vực được chính phủ phê duyệt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các nhà đầu tư trung tâm khu vực nói chung sẽ không phải tiến hành điều tra và phân tích độc lập để chứng minh trong đơn xin thị thực rằng yêu cầu tạo việc làm đã được đáp ứng, doanh nghiệp thương mại đã được thành lập, hoặc nhà đầu tư sẽ tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp.

Chọn phương thức đầu tư

Mặc dù phương pháp trung tâm khu vực có thể ít gánh nặng hơn ở nhiều khía cạnh, nhưng nó có thể không thu hút mọi nhà đầu tư EB-5. Nếu cá nhân muốn bắt đầu việc kinh doanh riêng của họ hoặc mở rộng một doanh nghiệp trước, và mong muốn kiểm soát hoạt động đầu tư và công ty của họ, phương pháp trực tiếp có thể là lựa chọn tốt hơn. Ngoài ra, vì các dự án kinh doanh có xu hướng có cơ hội thành công cao hơn ở các vùng có điều kiện kinh tế tốt hơn, nên các nhà đầu tư tìm cách tối đa hóa lợi nhuận có thể tìm được nhiều lựa chọn hơn bằng cách đầu tư trực tiếp thay vì đầu tư ở trung tâm khu vực. Hơn nữa, kiểm soát doanh nghiệp lớn hơn có thể tạo thuận lợi cho việc thu thập chứng cứ dễ dàng hơn để chứng minh sự đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Tuy nhiên, chỉ với động lực kinh doanh mạnh mẽ là không đủ để làm cho phương pháp trực tiếp là một lựa chọn tốt, vì các yếu tố khác phải được xem xét. Quan trọng nhất, nhà đầu tư phải xem xét tính khả thi của việc tạo ra các công việc toàn thời gian đủ điều kiện trong doanh nghiệp cho ít nhất mười nhân viên .

Mặc khác , phương pháp trung tâm khu vực có thể thu hút các nhà đầu tư ít muốn kinh doanh hơn. Các nhà đầu tư trung tâm khu vực có thể tận dụng lợi thế của các đơn vị kinh tế được chính phủ thành lập, chứ không phải dành thời gian và năng lượng để xây dựng doanh nghiệp của riêng họ. Hơn nữa, ngoài việc mang gánh nặng nhẹ hơn, các nhà đầu tư trung tâm khu vực có được thường trú cũng sẽ có tính di động địa lý hơn cả trong và ngoài Hoa Kỳ vì họ không phải gắn liền với doanh nghiệp mà họ trực tiếp đầu tư. Các cá nhân quan tâm đến đầu tư trung tâm khu vực sẽ muốn xem xét trình độ của các trung tâm khu vực có sẵn và các doanh nghiệp trực thuộc của họ, bao gồm thông tin về phê duyệt của chính phủ, kinh nghiệm đầu tư, thành công trong tạo việc làm, triển vọng tài chính và tỷ lệ chấp thuận xin thị thực.

Tất cả những nhà đầu tư EB-5 nên lưu ý

Tất cả các cá nhân nước ngoài xem xét chương trình EB-5 nên tham khảo ý kiến của luật sư di trú để lựa chọn phương thức đầu tư phù hợp nhất với hoàn cảnh của họ. Và xem lại những đặc điểm của hai phương pháp đầu tư trên và xem xét sự phù hợp của nó với mục tiêu và mong muốn của bản thân.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...