Không có visa EB5 cho tháng 10??? - Cổng thông tin đầu tư định cư quốc tế

Không có visa EB5 cho tháng 10???

Visa EB5 tháng 10

0 155

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – Cục Lãnh sự đã công bố Bản tin Visa tháng 10 . Danh mục Trung tâm vùng EB-5 đã được liệt kê là “U” có nghĩa là không được phát hành.

 

Ngày hành động (action date) cuối cùng cho danh mục trung tâm vùng EB-5 đã được liệt kê là không có sẵn do “ngày kết thúc” sắp tới của ngày 30 tháng 9 năm 2018 cho chương trình trung tâm vùng. Khi có hành động pháp lý ủy quyền lại Chương trình EB-5 ngày hành động sẽ ngay lập tức trở thành “Hiện tại” cho tất cả các quốc gia trừ Trung Quốc đại lục, sẽ là ngày hành động cuối cùng vào ngày 15 tháng 8 năm 2015 và Việt Nam, sẽ là ngày hành động cuối cùng vào ngày 1 tháng 1 năm 2016.

 

Nhân viên của tổ chức liên hiệp EB5 Hoa Kỳ – IIUSA đang nỗ lực làm việc trên Capitol Hill để đảm bảo rằng Chương trình EB-5 nhận được phần mở rộng trước ngày hoàng hôn đang chờ xử lý

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...