Điều kiện để doanh nghiệp trở thành dự án EB-5 - Cổng thông tin đầu tư định cư quốc tế

Điều kiện để doanh nghiệp trở thành dự án EB-5

Dự án EB-5

0 71

Những loại hình doanh nghiệp nào đủ điều kiện để trở thành dự án EB-5?

Có giới hạn nào về loại hình doanh nghiệp nào có thể đủ điều kiện để trở thành dự án EB-5 không?

Gần như bất kỳ loại hình doanh nghiệp hợp pháp nào có lợi nhuận đều có thể đủ điều kiện để trở thành các dự án EB-5. Miễn là doanh nghiệp được cấu trúc đúng cách.

Dưới đây là một vài ví dụ về các loại hình doanh nghiệp phổ biến có thể đủ điều kiện để trở thành các dự án EB-5:

Căn hộ chung cư

Khách sạn hoặc khu nghỉ mát

Chung cư

Nhà hàng

Trung tâm thương mại

Nhượng quyền thương mại

Nhà máy rượu vang

Cơ sở y tế

Các yêu cầu dự án EB-5 cơ bản là gì? Để thực hiện các yêu cầu của chương trình, nhà đầu tư phải:

  1. Đầu tư vào một dự án doanh nghiệp thương mại mới. Trong một số trường hợp, một nhà đầu tư có thể đầu tư vào một doanh nghiệp gặp khó khăn.
  2. Dự án này phải có rủi ro. Một nhà đầu tư không thể nhận được bảo lãnh rằng họ sẽ nhận lại tiền của họ.
  3. Số tiền mà nhà đầu tư đặt vào ký quỹ phụ thuộc vào vị trí của dự án. Nếu dự án nằm trong một khu vực cần thu hút lao động, hoặc khu vực nông thôn, họ phải đầu tư 500.000 đô la, nếu không, họ đầu tư 1 triệu đô la.
  4. Nhà đầu tư EB-5 phải tạo hoặc chứng minh rằng 10 công việc toàn thời gian sẽ được tạo cho các công nhân Mỹ trong dự án.

Tất cả các yêu cầu này phải được thực hiện tại thời điểm nhà đầu tư nộp đơn yêu cầu I-829 của mình để loại bỏ các điều kiện. Nếu đơn xin I-829 của nhà đầu tư EB-5 được chấp thuận thì họ sẽ đủ điều kiện cho cư trú vĩnh viễn vô điều kiện hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...