Các tài liệu EB-5 cần thiết để nộp đơn I-526 - Cổng thông tin đầu tư định cư quốc tế

Các tài liệu EB-5 cần thiết để nộp đơn I-526

Đầu tư nhập cư EB-5

0 78

Danh sách kiểm tra: Các tài liệu EB-5 cần thiết để nộp đơn I-526

Danh sách kiểm tra này bao gồm các hồ sơ EB-5 mà đương đơn cần phải có để nộp đơn I-526.

  • SCIS yêu cầu người nộp đơn cung cấp các tài liệu cá nhân và tài chính EB-5 này. Việc tìm và sao chép các tài liệu quan trọng này càng sớm càng tốt sẽ làm cho thời gian của người nộp đơn tại văn phòng luật sư di trú nhanh hơn và hiệu quả hơn.
  • Nhà đầu tư có bằng chứng rằng giá trị thực đầu tư của họ ít nhất là 1 triệu đô la không? Một nhà đầu tư có thể trình bày bằng chứng về bất động sản hoặc quyền sở hữu công ty. Họ cũng có thể trình bày các tuyên bố cho thấy họ đã nhận được một món quà.
  • USCIS muốn xem bằng chứng rằng tiền của người nộp đơn đến từ các nguồn hợp pháp. Tiền có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm từ, thu nhập từ việc làm, bán từ bất động sản, quà tặng, thừa kế, khoản vay hoặc thu nhập đầu tư. Nếu tiền đến từ một món quà, người nộp đơn phải xuất trình bằng chứng tài chính như chứng từ ngân hàng mà món quà đến từ các nguồn hợp pháp
  • Trước khi nộp đơn I-526, đương đơn EB-5 phải chuyển tiền, số tiền đầu tư tối thiểu 500.000 đô la cộng với phí Trung tâm khu vực phải được gửi vào tài khoản ký quỹ. Sau đó, người nộp đơn phải trình bằng chứng về các khoản tiền và lệ phí đến từ đâu cũng như xác nhận rằng tài khoản ủy thác được ủy quyền đã được tài trợ.
  • USCIS cũng yêu cầu người nộp đơn nộp bản sao giấy khai sinh, giấy phép kết hôn và hộ chiếu. Vợ / chồng và con cái cũng nộp đơn xin thẻ xanh theo đơn EB-5 của nhà đầu tư cũng phải nộp các giấy tờ này. Họ cũng sẽ cần phải cung cấp hình ảnh màu khi họ nộp hình ảnh cho hộ chiếu.
  • Người nộp đơn cũng sẽ phải cung cấp lịch sử việc làm và nền tảng giáo dục. Điều này có thể bao gồm đăng ký kinh doanh, sơ yếu lý lịch việc làm và bằng cấp.
  • Nếu một người nộp đơn phục vụ trong quân đội, họ sẽ cần nộp hồ sơ.
  • Nếu người nộp đơn đã từng bị kết tội, họ sẽ phải nộp hồ sơ

Việc chuẩn bị các tài liệu này sẽ làm cho quy trình nộp đơn nhanh hơn và dễ dàng hơn.

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...