Các chiến lược thông minh để biến E-2 thành các khoản đầu tư EB-5

Các chiến lược thông minh để biến E-2 thành khoản đầu tư EB-5

0 110

Tác giả Fredrick W. Voigtmann

Nhiều khách hàng của những luật sư, những người đang ở dựa trên thị thực E-2, H-1B hoặc L-1 đang tìm kiếm phương án để có được tình trạng thường trú nhân thông qua một khoản đầu tư EB-5. Làm thế nào để họ có thể “chuyển đổi” tốt nhất sang trạng thái EB-5 từ các thị thực không di trú (NIV), EB-5 như một chiến lược thay thế cho các khách hàng hiện tại của họ hoặc với NIV như một thị trường chưa được khai thác cho các nhà phát triển dự án EB-5 và những người khác?

E-2 LÀ TIỀN THÂN CỦA EB-5

Nhà đầu tư hiệp ước không định cư E-2 là công dân của một quốc gia, nơi mà có hiệp định đầu tư tại Hoa Kỳ, cung cấp các lợi ích đối ứng cho các nhà đầu tư từ mỗi quốc gia.

Thị thực E-2 không cung cấp thường trú nhân và không tự động cấp bất kỳ quyền nào để xin thường trú, nhưng có một số điểm quan trọng cần xem xét về việc điều chỉnh tình trạng hoặc tìm kiếm tình trạng thường trú thông qua đầu tư.

SỐ TIỀN ĐẦU TƯ

Các quy định về thị thực của nhà đầu tư theo hiệp ước E-2 không quy định số tiền đầu tư tối thiểu. Thay vào đó, họ yêu cầu khoản đầu tư “đáng kể”. Tính đáng kể sử dụng một thử nghiệm tỷ lệ để so sánh số tiền đầu tư của nhà đầu tư E-2 với tổng chi phí thành lập doanh nghiệp mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện có. Khoản đầu tư càng gần 100% vốn yêu cầu thì càng có nhiều khả năng nó sẽ được coi là đáng kể. Hầu hết các khoản đầu tư E-2 ít nhất là $ 100,000, nhưng một số được chấp thuận với số tiền thấp hơn.

Khoản đầu tư tối thiểu EB-5 là 500.000 đô la cho một khu vực trọng điểm tạo việc làm(TEA) và 1 triệu đô la cho khu vực không thuộc diện TEA vào tháng 4 năm 2018. Vị trí của doanh nghiệp thương mại mới cho mục đích chỉ định của TEA được  xác định dựa theo nơi doanh nghiệp đó hoạt động chính.

QUỐC TỊCH

Nhà đầu tư E-2 phải thiết lập quốc tịch của doanh nghiệp thương mại bằng cách cho thấy rằng họ sở hữu ít nhất 50% cổ phần của công ty.

Do đó, một nhà đầu tư từ một quốc gia có nguyện vọng nhập cư và trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ có thể sẽ nộp đơn xin EB-5 trực tiếp vì các dự án trung tâm vùng EB-5 không cho phép nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 50% cổ phần doanh nghiệp thương mại mới.

Không có yêu cầu về quốc tịch đối với EB-5. Quốc gia nơi bạn sinh ra có liên quan đến tất cả các đương đơn xin thị thực nhập cư vì đó là cơ sở để xác định số lượng thị thực nhập cư dựa trên các giới hạn theo luật định của mỗi quốc gia. Trung Quốc đăng ký quá nhiều, Việt Nam và Ấn Độ cũng theo sát phía sau. Thật không may, Hoa Kỳ không duy trì hiệp ước đầu tư với bất kỳ quốc gia nào trong số này.

CẬN BIÊN

Quy định E-2 yêu cầu khoản đầu tư phải lớn hơn “cận biên”, nghĩa là công ty phải có khả năng hiện tại hoặc tương lai để tạo ra thu nhập đủ cho nhà đầu tư hoặc chứng minh rằng nó sẽ tạo ra tác động kinh tế tích cực đến nên kinh tê địa phương. Đối với các doanh nghiệp E-2 mới, yêu cầu này được đáp ứng bằng cách hiển thị một kế hoạch kinh doanh dự án có lợi nhuận cao hoặc ít nhất một số việc làm trong vòng năm năm đầu hoạt động kinh doanh.

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Mặt khác, kế hoạch kinh doanh EB-5 có các yêu cầu khắt khe hơn và khác nhau, chẳng hạn như yêu cầu chứng minh ít nhất 10 vị trí công việc toàn thời gian sẽ được tạo ra cho các công nhân đủ điều kiện ở Hoa Kỳ trong thời gian thường trú có điều kiện hai năm. Một luật sư đại diện cho một khách hàng đầu tư mà đang xem xét E-2 như 1 lựa chọn đầu tiên và sau đó là EB-5 sẽ được tư vấn để kĩ càng để có kế hoạch kinh doanh E-2 được viết với các yêu cầu EB-5 trong tâm trí.

NGUỒN QUỸ HỢP PHÁP

Một yêu cầu khác cho cả E-2 và EB-5 là để chứng minh nguồn vốn hợp pháp của vốn đầu tư. Một lần nữa, các yêu cầu E-2 và EB-5 hơi khác nhau, nhưng như trong trường hợp của kế hoạch kinh doanh, các yêu cầu EB-5 cho nguồn tiền hợp pháp nghiêm ngặt hơn đối với E-2. Do đó, trong tài liệu E-2 ban đầu, luật sư có thể xem xét việc yêu cầu tăng thêm tài liệu chi tiết về nguồn và đường dẫn của quỹ E-2 của nhà đầu tư trong trường hợp khách hàng này sẽ chuyển sang EB-5 trong tương lai. Nếu các quỹ đầu tư E-2 đã được dự tính để chuyển sang EB-5 sau đó, sẽ là khôn ngoan hơn khi tuân thủ các yêu cầu về tài liệu quỹ EB-5 ngay từ đầu.

THỜI GIAN THỰC HIỆN: E-2 V. EB-5

Việc thay đổi trạng thái thành E-2 có thể được hoàn thành trong ít nhất 15 ngày sử dụng dịch vụ xử lý cao cấp của USCIS. Nếu được chấp thuận, kết quả sẽ là trạng thái E-2 trong hai năm. Không có cuộc phỏng vấn cá nhân nào để thay đổi trạng thái. Quy trình đăng ký visa E-2, trong hầu hết các trường hợp bao gồm phỏng vấn cá nhân có thể được hoàn thành trong vòng sáu đến tám tuần, tùy thuộc vào đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ cụ thể xử lý đơn xin thị thực. [1] Thời hạn hiệu lực tối đa đối với visa E-2 là năm năm, nhưng có thể ngắn hơn tùy thuộc vào báo cáo qua lại giữa quốc gia của người nộp đơn. Mỗi mục nhập trên thị thực E-2 có hiệu lực trong hai năm của tình trạng E-2 tại Hoa Kỳ.

Kể từ khi I-526 xử lý kiến nghị bởi USCIS trung bình khoảng hai năm và không cho phép nộp đơn đồng thời điều chỉnh trạng thái I-485, visa E-2 sẽ cho phép nhà đầu tư vào Hoa Kỳ nhanh hơn và bắt đầu phát triển và chỉ đạo các hoạt động của doanh nghiệp.

E-2 KHÔNG PHẢI LÀ THỊ THỰC 2 MỤC ĐÍCH

Trạng thái E-2 hoặc gia hạn visa trong khi đơn I-526 đang chờ xử lý có thể phức tạp vì yêu cầu tiết lộ, hoặc trên I-129 trong trường hợp gia hạn trạng thái, hoặc trên DS-160 trong trường hợp một gia hạn visa, hay sự tồn tại của một đơn xin nhập cư. Một viên chức USCIS hoặc  viên chức lãnh sự của Bộ Ngoại giao có thể lấy đi vị trí mà một người nộp đơn E-2 không đủ điều kiện cho một loại visa không định cư theo INA 214 (b) vì người nộp đơn là người nhập cư có ý định.

Sự phản hồi cho một quan chức như vậy nên là 8 C.F.R. 214.2 (e) (5) nêu rõ: “Đơn xin ban đầu, thay đổi tình trạng, hoặc gia hạn lưu trú trong việc phân loại visa E-2 có thể không bị từ chối trên cơ sở yêu cầu chứng nhận lao động vĩnh viễn hoặc đã nộp đơn hoặc đơn xin thị thực nhập cư đã được chấp thuận. ”Lưu ý rằng lập luận này nên được thực hiện trong trường hợp đơn đăng ký trước USCIS; các quy định về visa E-2 của Bộ Ngoại giao theo Chương 9 của Hướng dẫn Ngoại giao (FAM) không chứa ngôn ngữ đó và nhân viên lãnh sự vẫn có thể từ chối việc gia hạn visa E-2 theo INA 214 (b).

Tư vấn cho khách hàng của bạn phù hợp để tránh trường hợp họ bị mắc kẹt bên ngoài Hoa Kỳ, chờ xử lý visa di trú của trường hợp EB-5, khiến co các hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ của họ gặp nhiều rủi ro.

YÊU CẦU CƯ TRÚ

Người giữ visa E-2 không định cư không có giới hạn hoặc hạn chế về số lần lưu trú tối thiểu bên trong hoặc bên ngoài Hoa Kỳ. Miễn là visa và hộ chiếu vẫn hợp lệ và nhà đầu tư có thể được chấp nhận, người có visa E-2 có thể nhập cảnh Hoa Kỳ vào trạng thái E-2.

Tuy nhiên, nhà đầu tư EB-5 là một thường trú nhân hợp pháp (ngay cả khi có điều kiện) và phải tuân theo các giả định nhất định có thể dẫn đến việc nhà đầu tư EB-5 vô tình từ bỏ tình trạng cư trú của họ khi  họ dành hơn 180 ngày ở bên ngoài Hoa Kỳ.

HÃY CẨN THẬN VỚI THUẾ

Nhà đầu tư E-2, có thể hoặc không cần phải tuân theo luật thuế của Hoa Kỳ, trước tiên phải nhận được lời khuyên từ chuyên gia thuế trước khi xem xét điều chỉnh trạng thái hoặc xử lý visa di dân để trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ. Báo cáo thu nhập và tài sản trên toàn thế giới được yêu cầu của các cư dân Hoa Kỳ có thể là một cái gì đó mà một khách hàng E-2 cụ thể sẽ sớm thực hiện.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...