Các cập nhật của chương trình EB5 - Cổng thông tin đầu tư định cư quốc tế

Các cập nhật của chương trình EB5

Các cập nhật của chương trình EB5

0 88

Các cập nhật của chương trình EB5

  1. Chương trình trung tâm vùng EB-5 được cấp phép lại trong tương lai sau ngày kết thúc hiện tại.
  2. Việc cấp phép của chương trình trung tâm vùng EB-5 trong năm 2018 được gia hạn vào 2019.
  3. Phạm trù EB-5 sẽ không còn giới hạn cho mỗi quốc gia về thị thực (trong số các thay đổi khác)

Chưa có tuyên bố nào là hiện thực cả; chúng có thể có hoặc không được đưa vào trong luật sắp tới. Để cấp phép lại chương trình trung tâm vùng trước ngày kết thúc hiện tại vào ngày 7 tháng 12 năm 2018,  Tuyên bố số 1 sẽ cần phải xuất hiện trong một dự luật tài trợ cho FY2019, hoặc tuyên bố số 2 sẽ cần xuất hiện trong một nghị quyết tiếp tục mở rộng một phần của tài trợ năm 2018 vào năm 2019. Để thay đổi giới hạn thị thực cho mỗi quốc gia, Quốc hội sẽ phải đồng ý về Tuyên bố số 3 (đó là trong phiên bản House nhưng không phải là phiên bản Thượng viện của NGHĨA LÀ NĂM TÀI CHÍNH 2019. Quốc hội có khả năng có thể đính kèm các thay đổi EB-5 khác vào các luật năm tài chính 2019, nhưng theo tin nội bộ thì chưa có luật EB5 đáng kể nào được bàn tới.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi đoán chắc rằng trong vài tuần tới sẽ có đầy đủ các tranh luận về tài trợ và các mối đe dọa ngưng hoạt động, tiếp theo là một nghị quyết tiếp tục khác về tài trợ của DHS vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2019, và cuối cùng là một hành động cho năm tài chính rằng sẽ gia hạn cấp phép chương trình trung tâm vùng đến ngày 30 tháng 9 năm 2019, và sẽ không thay đổi phân bổ thị thực.

Tôi đoán kết quả này bởi vì nó phù hợp nhất với giả định rằng, Quốc hội không có thời gian ngay bây giờ cho việc nhập cư EB-5 hoặc EB nói chung, tốt hay xấu. EB-5 là ít bức xúc nhất trong tất cả các vấn đề nhập cư. Tôi đoán rằng rất ít đại diện của chúng tôi thậm chí có thể phân tích Tuyên bố số 1 hoặc Tuyên bố số 2, ít có động lực để ngăn chặn các tuyên bố đó được đưa vào một lần nữa, theo thông lệ lâu đời, trong vòng tiếp theo của các dự luật. Rõ ràng, rất ít người có thể giải thích Tuyên bố số 3, vì ngay cả Viện Ủy ban ngân sách tài chính cũng có lỗi trên trang web của mình.

Tuyên bố số 3 đã xuất hiện trong một phiên bản đầu tiên của dự luật tài trợ DHS đó là đã có mâu thuẫn với Thượng viện và sẽ không được yêu thích bởi Viện do đảng Dân chủ kiểm soát. Tôi chỉ có thể tưởng tượng những người đảng phái bị buộc tội đối phó với an ninh biên giới và tị nạn và những người di cư từ tuổi thiếu nhi có bất kỳ mối quan tâm nào trong việc đồng ý bây giờ về việc điều chỉnh phân bổ thị thực EB.

Tôi hi vọng sẽ không nghe thấy tin tức gì đáng lo ngại về EB-5 liên quan đến các luật.

Trong khi đó, tôi thường xuyên kiểm tra danh sách các hành động điều tiết OMB hiện đang được xem xét và vẫn chưa thấy Quy trình hiện đại hóa EB-5 RIN 1615-AC07 đến giai đoạn đánh giá OMB.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...