Bản tin Visa Tháng 9 năm 2018 - Cổng thông tin đầu tư định cư quốc tế

Bản tin Visa Tháng 9 năm 2018

0 202

Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – Cục Lãnh sự Hoa Kỳ đã phát hành Bản tin Visa cho tháng 9 năm 2018.

Các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục và Việt Nam nộp đơn I-526 trước ngày 14 tháng 9 năm 2014 sẽ có đủ điều kiện để lên lịch phỏng vấn với Cục Lãnh sự Nhà nước và được cấp thị thực nhập cảnh có điều kiện để vào Hoa Kỳ hoặc đăng ký điều chỉnh tình trạng nếu họ đã có mặt Ngày hành động cuối cùng của Hoa Kỳ cho các quốc gia khác vẫn còn hiện tại, cho phép người nộp đơn đủ điều kiện từ các nơi khác trên thế giới tiến lên phía trước với việc xin thị thực EB-5 của họ.

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...