Bản tin Visa tháng 2: Danh mục Visa EB-5 vẫn còn bị "không ban hành" do chính phủ đóng cửa - Cổng thông tin đầu tư định cư quốc tế

Bản tin Visa tháng 2: Danh mục Visa EB-5 vẫn còn bị “không ban hành” do chính phủ đóng cửa

0 54

Cục lãnh sự Bộ ngoại giao Hoa Kỳ vừa đăng công bố bảng tin về visa tháng 2/2019. EB-5 được liệt vào danh sách U nghĩa là không được phép phát hành. Như vậy, EB-5 không được sử dụng trong tháng 2. Tuy nhiên, nếu có hành động lập pháp mở cửa lại chính phủ liên bang và mở rộng ngày kết thúc chuong trình thì việc có visa nhập cư sẽ trở nên “rộng cửa” cho mọi quốc gia ngoại trừ những ngừơi sinh tại Trung Quốc khi sẽ phải chịu vào ngày 1/9/2014 và VN vào ngày 15/6/2016. Hơn nữa, bảng tin visa mới nhất của tháng 2 còn bao gồm mục ‘ Các visa hiện hành trong những tháng sắp tới’ để làm rõ về việc lùi hạn cho visa từng nước

BẢNG TIN VISA THÁNG 2

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...