3 Ưu Điểm Của Việc Sử Dụng Trung Tâm Vùng EB-5 - Cổng thông tin đầu tư định cư quốc tế

3 Ưu Điểm Của Việc Sử Dụng Trung Tâm Vùng EB-5

0 105

Các trung tâm vùng EB-5 là gì?
Tại sao đa số nhà đầu tư EB-5 chọn đi theo lộ trình của các Trung tâm vùng?

Các trung tâm vùng EB-5 là các tổ chức công hoặc tư nhân do Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chỉ định có thể tài trợ cho các dự án đầu tư vốn nằm trong một khu vực địa lý cụ thể. Phần lớn các nhà đầu tư EB-5 chọn các dự án theo chương trình của Trung tâm vùng vì ba lý do chính:

1. Các trung tâm khu vực có thể tận dụng lợi thế của việc tạo ra công việc gián tiếp

Một trong những yêu cầu chính của Chương trình EB-5 là đầu tư của nhà đầu tư phải tạo hoặc duy trì tối thiểu 10 công việc toàn thời gian. Chương trình EB-5 thông thường chỉ cho phép tính các công việc trực tiếp được tạo ra, trong khi đó, Chương trình trung tâm vùng EB-5 được hưởng lợi từ việc tạo việc làm trực tiếp, gián tiếp và phát sinh dựa trên các yêu cầu đầu tư của nhà đầu tư.

Sự khác nhau giữa công việc trực tiếp, gián tiếp và phát sinh là gì và tại sao nó lại quan trọng? Các công việc trực tiếp là các vị trí có thể nhận dạng được tạo ra trong doanh nghiệp mà nhà đầu tư đã đặt vốn vào. Các công việc gián tiếp là các vị trí liên kết với dự án và được tạo ra từ kết quả đầu tư vốn của nhà đầu tư EB-5. Một ví dụ về một công việc gián tiếp được tạo ra sẽ là một nhà cung cấp cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho doanh nghiệp dự án EB-5. Loại công việc thứ ba là phát sinh ra việc làm. Một dự án phát triển lớn ở khu vực nông thôn của một thị trấn sẽ có tác động kinh tế lớn đối với khu vực xung quanh. Công nhân xây dựng và nhân viên có thể tiêu tiền tại các doanh nghiệp xung quanh. Việc làm được tạo ra trong cộng đồng và chi tiêu gia tăng gần nơi dự án EB-5 được đặt có thể được tính là việc làm được tạo ra.

Tạo việc làm gián tiếp và phát sinh có xu hướng dễ đếm hơn. Các dự án Trung tâm vùng cũng thường cung cấp bộ đệm giúp tạo việc làm để đảm bảo rằng các yêu cầu tạo việc làm của nhà đầu tư sẽ được đáp ứng.

2. Các dự án của Trung tâm vùng thường nằm trong các khu vực trọng điểm tạo việc làm (TEA)

Các dự án của Trung tâm Vùng EB-5 thường tận dụng và đầu tư vào các khu vực trọng điểm tạo việc làm (TEA). Đây là những khu vực nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao. Có hai lợi ích chính để đầu tư vào một TEA.

Lợi ích đầu tiên là ngưỡng đầu tư tối thiểu thấp hơn. Các nhà đầu tư EB-5 đầu tư vào các dự án không nằm trong TEA phải đầu tư tối thiểu 1 triệu USD, nhưng các nhà đầu tư đặt vốn vào các dự án đặt tại TEA có thể đầu tư tối thiểu 500,000 USD.

Lợi ích thứ hai của việc đầu tư vào một TEA và thu được số tiền đầu tư thấp hơn là các nhà đầu tư EB-5 vẫn có thể đầu tư vào các thành phố lớn. Không có danh sách định trước về TEA. Mỗi tiểu bang có thể có những yêu cầu riêng của họ. Tham khảo ý kiến ​​luật sư để tìm hiểu thêm. Tùy thuộc vào tiểu bang, nhà đầu tư có thể thu thập dữ liệu của riêng mình và đề xuất vị trí TEA. Các dự án TEA đã được đặt tại các khu vực như Thành phố New York và Los Angeles.

3. Các nhà đầu tư Chương trình Trung tâm vùng có thể tham gia vai trò cố vấn chính sách.

Chương trình EB-5 bình thường yêu cầu các nhà đầu tư phải có vai trò quản lý hàng ngày trong dự án của họ, trong khi các Trung tâm khu vực cho phép các nhà đầu tư đảm nhiệm vai trò cố vấn chính sách. Kết quả là, các nhà đầu tư Trung tâm vùng EB-5 không phải sống gần dự án đầu tư của họ. Họ có thể sống và làm việc ở bất kỳ tiểu bang nào và không bị ràng buộc để quản lý khoản đầu tư EB-5 của họ. Điều này là rất tốt nếu các nhà đầu tư muốn sống trong một khu vực nhất định gần khu trường học hoặc thành phố.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Comments

Loading...